08/11/2019
Daňové priznanie za rok 2019

Cenník ekonomických služieb pre platiteľov DPH

Basic Počet zápisov
Počet došlých faktúr 15
Počet vydaných faktúr 10
Počet pokladničných dokladov 5
Počet strán bankových výpisov 1
Počet interných dokladov 2
Počet investičného majetku (budovy,stroje,prístroje, vozidlá a i.) 0
Počet zmlúv (leasingová, nájomná a i.) 0
DPH 1
Počet zamestnancov 1
Mesačné výkazy do poisťovní 1
Poradenstvo 1
Cena mesačného balíka Basic celkom 69,00 €

 

Classic Počet zápisov
Počet došlých faktúr 30
Počet vydaných faktúr 20
Počet pokladničných dokladov 15
Počet strán bankových výpisov 2
Počet interných dokladov 10
Počet investičného majetku (budovy,stroje,prístroje, vozidlá a i.) 1
Počet zmlúv (leasingová, nájomná a i.) 1
DPH 1
Počet zamestnancov 3
Mesačné výkazy do poisťovní 1
Poradenstvo 1
Cena mesačného balíka Classic celkom 149,00 €

 

Naši klienti

klient6-xsklient5klient4klient2