08/11/2019
Daňové priznanie za rok 2019

Cenníky

Cenník doplnkových ekonomických a mzdových služieb

Cenník ekonomických služieb pre platiteľov DPH

Cenník ekonomických služieb pre neplatiteľov DPH

Formuláre na stiahnutie

Cestovný príkaz tuzemský

Cestovný príkaz zahraničný

Podklad k prihláseniu nového zamastanca

Žiadosť o úhradu výdavkov za použitie taxislužby

Naši klienti

klient6-xsklient5klient4klient2