work-2005640_960_720
08/11/2019
Daňové priznanie za rok 2019

Profil spoločnosti

Spoločnosť SLOVAKIA TAX s.r.o. bola založená ako špecializovaná dcérska spoločnosť spoločnosti SLOVAKIA OFFICE SE. Zámerom založenia spoločnosti SLOVAKIA TAX s.r.o. bolo rozšíriť služby predaja vopred založených spoločností, zakladania nových spoločností a poskytovania sídla spoločnostiam o služby spracovania jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a personálneho poradenstva. SLOVAKIA TAX s.r.o. poskytuje svoje služby domácim a zahraničným podnikateľským subjektom podnikajúcim v Slovenskej republike.

Cieľom teamu spolupracovníkov SLOVAKIA TAX s.r.o. je poskytnúť komplexný servis pri vedení účtovníctva, daňových priznaní a personalistiky domácim a zahraničným klientom za adekvátne ceny.

SLOVAKIA TAX s.r.o. ponúka svojím klientom oporu pri riešení problémov súvisiacich s ich podnikateľskými aktivitami. Samozrejmosťou sú konzultácie v prípade nejasností v oblastiach súvisiacich s účtovníctvom, mzdovou agendou a personalistikou. V súlade s platnými právnymi predpismi zoptimalizujeme Vašu daňovú povinnosť a eliminujeme riziko sankcií. Prednosťou teamu profesionálnych účtovníkov spoločnosti SLOVAKIA TAX s.r.o. je kontinuálne vzdelávanie sa a viac ako 10 ročná prax.

Výstupy z účtovníctva, personálneho a mzdového poradenstva zabezpečuje SLOVAKIA TAX s.r.o. v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Riziká súvisiace s poskytovaním účtovných služieb kryje spoločnosť SLOVAKIA TAX s.r.o. poistnou zmluvou do výšky 50.000,- EUR

.

Kde nás nájdete

SLOVAKIA TAX s.r.o.
Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava, Slovenská republika

Naši klienti

klient6-xsklient5klient4klient2