08/11/2019
Daňové priznanie za rok 2019

I. Spracovanie mzdovej agendy

Spracovanie miezd zamestnancov

Spracovanie a evidencia práceneschopnosti zamestnancov

Výpočet a spracovanie zrážok zo mzdy

Spracovanie odvodov a mesačných výkazov do poisťovní

Spracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

Spracovanie príkazov na úhradu

Spracovanie štatistických hlásení

Vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti

Vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Poskytovanie personálneho a mzdového poradenstva

Zasielanie výstupov a inej korešpondencie v elektronickej forme

Vedenie mzdového listu a evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

Vedenie personálnej agendy

Vypracovanie zmenového kalendára

Vypracovanie štandardnej pracovnej zmluvy a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

Vystavovanie zákonom stanovených potvrdení

Zabezpečenie zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (v prípade zamestnávania 5 a viac zamestnancov)

Naši klienti

klient6-xsklient5klient4klient2