08/11/2019
Daňové priznanie za rok 2019

Cenník ekonomických služieb pre neplatiteľov DPH

Basic Počet zápisov
Počet došlých faktúr 15
Počet vydaných faktúr 10
Počet pokladničných dokladov 5
Počet strán bankových výpisov 1
Počet interných dokladov 2
Počet investičného majetku (budovy,stroje,prístroje, vozidlá a i.) 0
Počet zmlúv (leasingová, nájomná a i.) 0
Počet zamestnancov 1
Mesačné výkazy do poisťovní 1
Poradenstvo 1
Cena mesačného balíka Basic celkom 55,00 €
Classic Počet zápisov
Počet došlých faktúr 30
Počet vydaných faktúr 20
Počet pokladničných dokladov 15
Počet strán bankových výpisov 2
Počet interných dokladov 10
Počet investičného majetku (budovy,stroje,prístroje, vozidlá a i.) 1
Počet zmlúv (leasingová, nájomná a i.) 1
Počet zamestnancov 3
Mesačné výkazy do poisťovní 1
Poradenstvo 1
Cena mesačného balíka Classic celkom 119,00 €

Naši klienti

klient6-xsklient5klient4klient2