08/11/2019
Daňové priznanie za rok 2019

 

Doplnkové služby
Por.č.služby Služba Suma
1.6. Daňové priznanie k DzP PO (2-násobok mes.odmeny alebo min.) 300,00 €
1.6.1. Dodatočné DP k DzP PO (bez otvorenie účtovných kníh) 100,00 €
1.6.2. Mimoriadna účtovná závierka 50,00 €
1.8. Spracovanie DP k dani z motorových vozidiel (2 vozidlá) 20,00 €
1.8. Spracovanie DP k dani z motorových vozidiel (ďalšie vozidlo) 5,00 €
1.8.1. Dodatočné DP k dani z motorových vozidiel 10,00 €
1.9. Daňové priznanie k DPH 30,00 €
1.9.1. Dodatočné DP k DPH a KV 30,00 €
1.10.1. Spracovanie štatistiky mesačnej 20,00 €
1.10.2. Spracovanie štatistiky štvrťročnej 30,00 €
1.11. Spracovanie účtovných firemných predpisov 100,00 €
1.12. Ročné hlásenie do NBS 30,00 €
1.13. Schválenie účtovnej závierky (zápisnica z Valného zhromaždenia) 50,00 €
1.14. Spracovanie súhrnného výkazu 20,00 €
1.14.1. Dodatočný súhrnný výkaz 10,00 €
1.15. Spracovanie intrastatu (úplné hlásenie) 20,00 €
1.16. Spracovanie kontrolného výkazu k DPH 30,00 €
2.7. Vedenie personálnej agendy (prihlášky, odhlášky zamestnancov) 3,50 €
2.8. Vypracovanie zmenového kalendára 3,00 €
2.9. Ročné zúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti 20,00 €
2.11. Vypracovanie interných mzdových predpisov 100,00 €
3.1. Vypracovanie štandardnej pracovnej zmluvy 20,00 €
3.2. Vypracovanie dohody o pracovnej činnosti/vykonaní práce/pre študentov 10,00 €
3.3. Vystavovanie zákonom stanovených potvrdení (zamestnanec, exe, polícia) 5,00 €
4.1. Registrácia daňovníka 20,00 €
4.2. Doplnenie/zrušenie registrácie daňovníka 10,00 €
4.3. Spracovanie žiadosti na štátne inštitúcie (bez príloh) 10,00 €
4.4. Spracovanie žiadosti na štátne inštitúcie (s prílohami) 60,00 €
4.5. Vyplnenie žiadostí na predpísaných tlačivách (banka, leas.spol., SP – A1) 20,00 €
5.1. Vedenie knihy jázd / za jazdu 0,50 €
5.2. Spracovanie tuzemského cestovného príkazu / 1 pracovná cesta 3,00 €
5.3. Spracovanie zahraničného cestovného príkazu / 1 pracovná cesta 6,00 €
6.1. Administratívne služby / vystavovanie faktúr / ks 2,00 €
6.2. Administratívne služby / zasielanie / ks 2,00 €
6.3. Archivácia dokladov / šanón / mesiac 10,00 €
6.4. Zaslanie upomienky pred odstúpením od zmluvy 3,00 €
6.4.1. Zaslanie upomienky pred odstúpením od zmluvy (dvojjazyčnej) 6,00 €
7.0. Poradenské služby / hodina (minimálne 15 min = 15 Eur) 60,00 €
8.0. Správa elektronickej schránky/kvartálne 25,00 €

Naši klienti

klient6-xsklient5klient4klient2